Biến tần Yaskawa

Mô tả

Biến tần Yaskawa

Biến tần Yaskawa A1000
Biến tần Yaskawa A1000

Bạn đang tìm kiếm sản phẩm biến tần cho dự án tự động hóa ? Biến tần Yaskawa là lựa chọn tối ưu cho bạn

Biến tần Yaskawa có các dòng sản phẩm sau : Biến tần Yaskawa A1000Biến tần Yaskawa V1000Biến tần Yaskawa E1000Biến tần Yaskawa J1000, Biến tần Yaskawa H1000, Biến tần Yaskawa L1000, Biến tần Yaskawa T1000, Biến tần Yaskawa GA700

Tên sản phẩm

Tài liệu

Catalog

Ứng dụng

Biến tần Yaskawa A1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download Tiếng Việt >>> Download
Biến tần Yaskawa E1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa J1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa V1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa GA700 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa L1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa H1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa GA800 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa GA500 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa G7 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa E7 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Servo Yaskawa SGD7S Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Servo Yaskawa SGD7W Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa MV1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Biến tần Yaskawa U1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download Ứng dụng >>> Download
Yaskawa D1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download
Yaskawa R1000 Tài liệu >>> Download Catalog >>> Download

Biến tần Yaskawa A1000

Catalog biến tần Yaskawa A1000 >>>>> Tải về 

Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa A1000 >>>>> Tải về

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra Công suất Dòng đầu ra Công suất (Kw)
CIMR-AT4A0002 2.1 0.75 1.8 Biến tần Yaskawa A1000 0.4/0,75 kw
CIMR-AT4A0004 4.1 1.5 3.4 Biến tần Yaskawa A1000 0.75/1,5 kw
CIMR-AT4A0005 5.4 2.2 4.8 Biến tần Yaskawa A1000 1.5/2,2 kw
CIMR-AT4A0007 6.9 3.0 5.5 Biến tần Yaskawa A1000 2.2/3,0 kw
CIMR-AT4A0009 8.8 3.7 7.2 Biến tần Yaskawa A1000 3.0/3,7 kw
CIMR-AT4A0011 11.1 5.5 9.2 Biến tần Yaskawa A1000 3.7/5.5 kw
CIMR-AT4A0018 17.5 7.5 14.8 Biến tần Yaskawa A1000 5.5/7,5 kw
CIMR-AT4A0023 23 11 18 Biến tần Yaskawa A1000 7.5/11 kw
CIMR-AT4A0031 31 15 24 Biến tần Yaskawa A1000 11/15 kw
CIMR-AT4A0038 38 18.5 31 Biến tần Yaskawa A1000 15/18,5 kw
CIMR-AT4A0044 44 22 39 Biến tần Yaskawa A1000 18.5/22 kw
CIMR-AT4A0058 58 30 45 Biến tần Yaskawa A1000 22/30 kw
CIMR-AT4A0072 72 37 60 Biến tần Yaskawa A1000 30/37 kw
CIMR-AT4A0088 88 45 75 Biến tần Yaskawa A1000 37/45 kw
CIMR-AT4A0103 103 55 91 Biến tần Yaskawa A1000 45/55 kw
CIMR-AT4A0139 139 75 112 Biến tần Yaskawa A1000 55/75 kw
CIMR-AT4A0165 165 90 150 Biến tần Yaskawa A1000 75/90 kw
CIMR-AT4A0208 208 110 180 Biến tần Yaskawa A1000 90/110 kw
CIMR-AT4A0250 250 132 216 Biến tần Yaskawa A1000 110/132 kw
CIMR-AT4A0296 296 160 260 Biến tần Yaskawa A1000 132/160 kw
CIMR-AT4A0362 362 185 304 Biến tần Yaskawa A1000 160/185 kw
CIMR-AT4A0414 414 220 370 Biến tần Yaskawa A1000 185/220 kw
CIMR-AT4A0515 515 250 450 Biến tần Yaskawa A1000 220/250 kw
CIMR-AT4A0675 675 355 605 Biến tần Yaskawa A1000 315/450 kw
CIMR-AT4A0930 930 500 810 Biến tần Yaskawa A1000 450/560 kw
CIMR-AT4A1200 1200 630 1090 Biến tần Yaskawa A1000 560 kw

Biến tần Yaskawa E1000

Catalog biến tần Yaskawa E1000 >>>>> Tải về 

Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa E1000 >>>>> Tải về

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Model sản phẩm Dòng đầu ra Công suất (Kw) Kích thước
CIMR-ET4A0009 8.8 Biến tần Yaskawa E1000 3.7 kw 260x140x164
CIMR-ET4A0011 11.1 Biến tần Yaskawa E1000 5.5 260x140x164
CIMR-ET4A0018 17.5 Biến tần Yaskawa E1000 7.5 260x140x167
CIMR-ET4A0023 23 Biến tần Yaskawa E1000 11 KW 260x140x167
CIMR-ET4A0031 31 Biến tần Yaskawa E1000 15 KW 300x180x167
CIMR-ET4A0038 38 Biến tần Yaskawa E1000 18.5 KW 300x180x167
CIMR-ET4A0044 44 Biến tần Yaskawa E1000 22 KW 350x220x197
CIMR-ET4A0058 58 Biến tần Yaskawa E1000 30 KW 400x254x258
CIMR-ET4A0072 72 Biến tần Yaskawa E1000 37 KW 450x279x258
CIMR-ET4A0088 88 Biến tần Yaskawa E1000 45 KW 510x329x258
CIMR-ET4A0103 103 Biến tần Yaskawa E1000 55 KW 510x329x258
CIMR-ET4A0139 139 Biến tần Yaskawa E1000 75 KW 550x329x283
CIMR-ET4A0165 165 Biến tần Yaskawa E1000 90 KW 550x329x283
CIMR-ET4A0208 208 Biến tần Yaskawa E1000 110 KW 705x456x330
CIMR-ET4A0250 250 Biến tần Yaskawa E1000 132 KW 800x504x350
CIMR-ET4A0296 296 Biến tần Yaskawa E1000 160 KW 800x504x350
CIMR-ET4A0362 362 Biến tần Yaskawa E1000 185 KW 800x504x350
CIMR-ET4A0414 414 Biến tần Yaskawa E1000 220 KW 950x500x370
CIMR-ET4A0515 515 Biến tần Yaskawa E1000 250 KW 1140x670x370
CIMR-ET4A0675 675 Biến tần Yaskawa E1000 355 KW 1140x670x370
CIMR-ET4A0930 930 Biến tần Yaskawa E1000 500 KW 1380x1250x370
CIMR-ET4A1200 1200 Biến tần Yaskawa E1000 630 KW 1380x1250x370

Biến tần Yaskawa GA700

Catalog biến tần Yaskawa GA700 >>>>> Tải về 

Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa GA700 >>>>> Tải về

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Biến tần Yaskawa GA700 400V Biến tần Yaskawa GA700 200V
CIPR-GA70T4002  Biến tần GA700 CIPR-GA70T2002
CIPR-GA70T4004  Biến tần GA700 CIPR-GA70T2004
CIPR-GA70T4005  Biến tần GA700 CIPR-GA70T2006
CIPR-GA70T4007  Biến tần GA700 CIPR-GA70T2008
CIPR-GA70T4009  Biến tần GA700 3.0/3,7 kw CIPR-GA70T2012
CIPR-GA70T4012  Biến tần GA700 3.7/5.5 CIPR-GA70T2021
CIPR-GA70T4018  Biến tần GA700 5.5/7.5 CIPR-GA70T2030
CIPR-GA70T4023  Biến tần GA700 7.5/11 CIPR-GA70T2042
CIPR-GA70T4031  Biến tần GA700 11/15 CIPR-GA70T2056
CIPR-GA70T4038  Biến tần GA700 15/18.5 CIPR-GA70T2070
CIPR-GA70T4044  Biến tần GA700 18.5/22 CIPR-GA70T2082
CIPR-GA70T4060  Biến tần GA700 22/30 CIPR-GA70T2110
CIPR-GA70T4075  Biến tần GA700 30/37 CIPR-GA70T2138
CIPR-GA70T4089  Biến tần GA700 37/45 CIPR-GA70T2169
CIPR-GA70T4103  Biến tần GA700 45/55 CIPR-GA70T2211
CIPR-GA70T4140  Biến tần GA700 55/75 CIPR-GA70T2257
CIPR-GA70T4168  Biến tần GA700 75/90 CIPR-GA70T2313
CIPR-GA70T4208  Biến tần GA700 90/110 CIPR-GA70T2360
CIPR-GA70T4250  Biến tần GA700 110/132 CIPR-GA70T2415
CIPR-GA70T4296  Biến tần GA700 132/160
CIPR-GA70T4371  Biến tần GA700 160/185
CIPR-GA70T4389  Biến tần GA700 185/220
CIPR-GA70T4453  Biến tần GA700 220/250
CIPR-GA70T4568  Biến tần GA700 250/315
CIPR-GA70T4675  Biến tần GA700
CIPR-GA70T4726  Biến tần GA700
CIPR-GA70T4810  Biến tần GA700
CIPR-GA70T4930  Biến tần GA700
CIPR-GA70T4H12  Biến tần GA700

Biến tần Yaskawa V1000

Catalog biến tần Yaskawa V1000 >>>>> Tải về 

Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa V1000 >>>>> Tải về

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra Công suất Dòng đầu ra Công suất

Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 220VAC

CIMR-VT2A0003 3.3 0.75 3.0 0.4
CIMR-VT2A0006 6.0 1.1 5.0 0.75
CIMR-VT2A0010 9.6 2.2 8.0 1.5
CIMR-VT2A0012 12.0 3.0 11.0 2.2
CIMR-VT2A0018 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT2A0018 11.1 5.5

Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 380 VAC

CIMR-VT4A0002 2.1 0.75 1.8 0.4
CIMR-VT4A0004 4.1 1.5 3.4 0.75
CIMR-VT4A0005 5.4 2.2 4.8 1.5
CIMR-VT4A0007 6.9 3.0 5.5 2.2
CIMR-VT4A0009 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT4A0011 11.1 5.5 9.2 3.7
CIMR-VT4A0018 17.5 7.5 14.8 5.5
CIMR-VT4A0023 23 11 18 7.5
CIMR-VT4A0031 31 15 24 11
CIMR-VT4A0038 38 18.5 31 15

Biến tần Yaskawa J1000

Catalog biến tần Yaskawa J1000 >>>>> Tải về 

Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa J1000 >>>>> Tải về

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Mã hàng Tải thường(Kw) Tải nặng (Kw)

Biến tần Yaskawa J1000 [1Pha/220VAC]

CIMR-JTBA0001BAA 0.2 0.1
CIMR-JTBA0002BAA 0.4 0.2
CIMR-JTBA0003BAA 0.75 0.4
CIMR-JTBA0006BAA 1.1 0.75
CIMR-JTBA0010BAA 2.2 1.5

Biến tần yaskawa J1000 [3Pha/220VAC]

CIMR-JT2A0001BAA 0.2 0.1
CIMR-JT2A0002BAA 0.4 0.2
CIMR-JT2A0004BAA 0.75 0.4
CIMR-JT2A0006BAA 1.1 0.75
CIMR-JT2A0010BAA 2.2 1.5
CIMR-JT2A0012BAA 3 2.2
CIMR-JT2A0020BAA 5.5 3.7

Biến tần Yaskawa J1000 [3Pha/380VAC]

CIMR-JT4A0001BAA 0.4 0.2
CIMR-JT4A0002BAA 0.75 0.4
CIMR-JA4A0004BMA 1.5 0.75
CIMR-JT4A0004BAA 1.5 0.75
CIMR-JT4A0005BAA 2.2 1.5
CIMR-JT4A0007BAA 3 2.2
CIMR-JT4A0009BAA 3.7 3
CIMR-JT4A0011BAA 5.5 3.7

Biến tần Yaskawa U1000

Catalog biến tần Yaskawa U1000 >>>>> Tải về 

Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa U1000 >>>>> Tải về

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Biến tần Yaskawa U1000  240V, 3-Phase

Mã sản phẩm Biến tần Yaskawa U1000 Loại tải thường Loại tải nặng Tiêu chuẩn
Dòng điện ra Nominal HP3 Dòng ra Nominal HP3
CIMR-UT2A0028 28 10 22 7.5 IP00
CIMR-UT2A0042 42 15 28 10
CIMR-UT2A0054 54 20 42 15
CIMR-UT2A0068 68 25 54 20 IP00
CIMR-UT2A0081 81 30 68 25
CIMR-UT2A0104 104 40 81 30
CIMR-UT2A0130 130 50 104 40 IP00
CIMR-UT2A0154 154 60 130 50
CIMR-UT2A0192 192 75 154 60
CIMR-UT2A0248 248 100 192 75 IP00

Biến tần Yaskawa U1000 480V, 3-Phase

Mã hàng biến tần yaskawa U1000 480V Tải thường Tải nặng Standard Enclosure
Dòng điện Nominal HP3 Dòng điện Nominal P3
CIMR-UT4A0011 11 7.5 9.6 5 IP00
CIMR-UT4A0014 14 10 11 7.5
CIMR-UT4A0021 21 15 14 10
CIMR-UT4A0027 27 20 21 15 IP00
CIMR-UT4A0034 34 25 27 20
CIMR-UT4A0040 40 30 34 25
CIMR-UT4A0052 52 40 40 30 IP00
CIMR-UT4A0065 65 50 52 40
CIMR-UT4A0077 77 60 65 50
CIMR-UT4A0096 96 75 77 60 IP00
CIMR-UT4A0124 124 100 96 75
CIMR-UT4A0156 156 125 124 100
CIMR-UT4A0180 180 150 156 125 IP00
CIMR-UT4A0216 216 175 180 150
CIMR-UT4A0240 240 200 216 175
CIMR-UT4A0302 302 250 240 200 IP00
CIMR-UT4A0361 361 300 302 250
CIMR-UT4A0414 414 350 361 300
CIMR-UT4A0477 477 400 414 350 IP00
CIMR-UT4A0590 590 500 477 400

Biến tần Yaskawa H1000

Catalog biến tần Yaskawa H1000 >>>>> Tải về 

Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa H1000 >>>>> Tải về

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Mã hàng biến tần yaskawa H1000 Điện áp Công suất Đơn giá Khối lượng
Model (V) (HD) (USD)
CIMR-HB4A0003 3phase  400V 0.75 515 4
CIMR-HB4A0005 3phase  400V 1.5 551 4
CIMR-HB4A0006 3phase  400V 2.2 581 4
CIMR-HB4A0009 3phase  400V 3.7 642 4.5
CIMR-HB4A0015 3phase  400V 5.5 757 4.5
CIMR-HB4A0018 3phase  400V 7.5 833 4.5
CIMR-HB4A0024 3phase  400V 11 858 6.5
CIMR-HB4A0031 3phase  400V 15 1191 6.5
CIMR-HB4A0039 3phase  400V 18.5 1394 10
CIMR-HB4A0045 3phase  400V 22 1747 25
CIMR-HB4A0060 3phase  400V 30 1918 32
CIMR-HB4A0075 3phase  400V 37 2432 45
CIMR-HB4A0091 3phase  400V 45 3004 45
CIMR-HB4A0112 3phase  400V 55 3617 50
CIMR-HB4A0150 3phase  400V 75 4737 50
CIMR-HB4A0180 3phase  400V 90 5966 85
CIMR-HB4A0216 3phase  400V 110 7127 95
CIMR-HB4A0260 3phase  400V 132 8125 130
CIMR-HB4A0304 3phase  400V 160 8975 130
CIMR-HB4A0370 3phase  400V 185 10832 140
CIMR-HB4A0450 3phase  400V 220 12734 250
CIMR-HB4A0515 3phase  400V 250 14669 250
CIMR-HB4A0605 3phase  400V 315 20220 250

Biến tần Yaskawa L1000

Model Thông số kỹ thuật
CIMR-LT2A0008 3 phase 200V 1.5 kW
CIMR-LT2A0011 3 phase 200V 2.2 kW
CIMR-LT2A0018 3 phase 200V 3.7 kW
CIMR-LT2A0025 3 phase 200V 5.5 kW
CIMR-LT2A0033 3 phase 200V 7.5 kW
CIMR-LT4A0015 3 phase 400V 5.5 kW
CIMR-LT4A0018 3 phase 400V 7.5 kW
CIMR-LT4A0024 3 phase 400V 11 kW
CIMR-LT4A0031 3 phase 400V 15 kW
CIMR-LT4A0039 3 phase 400V 18.5 kW
CIMR-LT4A0045 3 phase 400V 22 kW
CIMR-LT4A0060 3 phase 400V 30 kW

Biến tần Yaskawa T1000

Mã hàng biến tần yaskawa T1000 Điện áp Công suất Đơn giá Khối lượng
Model (V) (HD) (USD)
CIMR-TB4V0001BBA 3phase  400V 229
CIMR-TB4V0002BBA 3phase  400V 241
CIMR-TB4V0004BBA 3phase  400V 260
CIMR-TB4V0005BBA 3phase  400V 277
CIMR-TB4V0007BBA 3phase  400V 332
CIMR-TB4V0009BBA 3phase  400V 348
CIMR-TB4V0011BBA 3phase  400V 371
CIMR-TB4V0018ATA 3phase  400V 439
CIMR-TB4V0023ATA 3phase  400V 476
CIMR-TB4V0031ATA 3phase  400V 581
CIMR-TB4V0038ATA 3phase  400V 676

Phụ kiện biến tần yaskawa

Card tốc độ, card encoder yaskawa
PRICE G   W (KG)
Model (USD)
PG-B3 118
PG-X3 118
PG-F3 152
PG-E3 152
Bộ hãm động năng yaskawa – Bracking  Unit
PRICE G   W (KG)
Model (USD)
CDBR-4030B 291
CDBR-4045B 346
CDBR-4220B 151

Biến tần servo Yaskawa

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 200V Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7
SGD7W-1R6A20A700 Biến tần servo yaskawa 200W
SGD7W-1R6A30A700 Biến tần servo yaskawa 200W
SGD7W-2R8A20A700 400W
SGD7W-2R8A30A700 400W
SGD7W-5R5A20A700 750W
SGD7W-7R6A20A700 1.0kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 400V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7W-2R6D30B 750W
SGD7W-5R4D30B 1.5kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 100V Input

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S
SGD7S-R70F30A 50W
SGD7S-R90F30A 100W
SGD7S-2R1F30A 200W
SGD7S-2R8F30A 400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 200V

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S
SGD7S-R70A20A 50W
SGD7S-R70A30A 50W
SGD7S-R90A20A 100W
SGD7S-R90A30A 100W
SGD7S-1R6A20A 200W
SGD7S-1R6A30A 200W
SGD7S-2R8A20A 400W
SGD7S-2R8A30A 400W
SGD7S-3R8A20A 500W
SGD7S-3R8A30A 500W
SGD7S-5R5A20A 750W
SGD7S-5R5A30A 750W
SGD7S-7R6A20A 1.0kW
SGD7S-7R6A30A 1.0kW
SGD7S-120A20A 1.5kW
SGD7S-120A30A 1.5kW
SGD7S-180A20A 2.0kW
SGD7S-180A30A 2.0kW
SGD7S-200A20A 3.0kW
SGD7S-200A30A 3.0kW
SGD7S-330A20A 5.0kW
SGD7S-330A30A 5.0kW
SGD7S-470A20A 6.0kW
SGD7S-470A30A 6.0kW
SGD7S-550A20A 7.5kW
SGD7S-550A30A 7.5kW
SGD7S-590A20A 11kW
SGD7S-590A30A 11kW
SGD7S-780A20A 15kW
SGD7S-780A30A 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 400V

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S
SGD7S-1R9D30B000F64 500W
SGD7S-3R5D30B000F64 1.0kW
SGD7S-5R4D30B000F64 1.5kW
SGD7S-8R4D30B000F64 2.0kW
SGD7S-120D30B000F64 3.0kW
SGD7S-170D30B000F64 5.0kW
SGD7S-210D30B000F64 6.0kW
SGD7S-260D30B000F64 7.5kW
SGD7S-280D30B000F64 11kW
SGD7S-370D30B000F64 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W EtherCAT 400V

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W
SGD7W-2R6DA0B 750W
SGD7W-5R4DA0B 1.5KW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 100V

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S
SGD7S-R70FA0A 50W
SGD7S-R90FA0A 100W
SGD7S-2R1FA0A 200W
SGD7S-2R8FA0A 400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 200V

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S
SGD7S-R70AA0A 50W
SGD7S-R90AA0A 100W
SGD7S-1R6AA0A 200W
SGD7S-2R8AA0A 400W
SGD7S-3R8AA0A 500W
SGD7S-5R5AA0A 750W
SGD7S-7R6AA0A 1.0kW
SGD7S-120AA0A 1.5kW
SGD7S-180AA0A 2.0kW
SGD7S-200AA0A 3.0kW
SGD7S-330AA0A 5.0kW
SGD7S-470AA0A 6.0kW
SGD7S-550AA0A 7.5kW
SGD7S-590AA0A 11kW
SGD7S-780AA0A 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 400V

Mã hàng  Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S
SGD7S-1R9DA0B000F64 500W
SGD7S-3R5DA0B000F64 1.0kW
SGD7S-5R4DA0B000F64 1.5kW
SGD7S-8R4DA0B000F64 2.0kW
SGD7S-120DA0B000F64 3.0kW
SGD7S-170DA0B000F64 5.0kW
SGD7S-210DA0B000F64 6.0kW
SGD7S-260DA0B000F64 7.5kW
SGD7S-280DA0B000F64 11kW
SGD7S-370DA0B000F64 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 100V Input

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa Lựa chọn thêm
SGD7S-R70F00A 50W Analog/Pulse
SGD7S-R90F00A 100W Analog/Pulse
SGD7S-2R1F00A 200W Analog/Pulse
SGD7S-2R8F00A 400W Analog/Pulse

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 200V

Mã hàngBiến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Lựa chọn thêm
SGD7S-R70A00A 50W Analog/Pulse
SGD7S-R90A00A 100W Analog/Pulse
SGD7S-1R6A00A 200W Analog/Pulse
SGD7S-2R8A00A 400W Analog/Pulse
SGD7S-3R8A00A 500W Analog/Pulse
SGD7S-5R5A00A 750W Analog/Pulse
SGD7S-7R6A00A 1.0kW Analog/Pulse
SGD7S-120A00A 1.5kW Analog/Pulse
SGD7S-180A00A 2.0kW Analog/Pulse
SGD7S-200A00A 3.0kW Analog/Pulse
SGD7S-330A00A 5.0kW Analog/Pulse
SGD7S-470A00A 6.0kW Analog/Pulse
SGD7S-550A00A 7.5kW Analog/Pulse
SGD7S-590A00A 11kW Analog/Pulse
SGD7S-780A00A 15kW Analog/Pulse

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 100V Input

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S
SGD7S-R70FM0A000F50 50W
SGD7S-R90FM0A000F50 100W
SGD7S-2R1FM0A000F50 200W
SGD7S-2R8FM0A000F50 400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 200V

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S
SGD7S-R70AM0A000F50 50W
SGD7S-R90AM0A000F50 100W
SGD7S-1R6AM0A000F50 200W
SGD7S-2R8AM0A000F50 400W
SGD7S-3R8AM0A000F50 500W
SGD7S-5R5AM0A000F50 750W
SGD7S-7R6AM0A000F50 1.0kW
SGD7S-120AM0A000F50 1.5kW
SGD7S-180AM0A000F50 2.0kW
SGD7S-200AM0A000F50 3.0kW
SGD7S-330AM0A000F50 5.0kW
SGD7S-470AM0A000F50 6.0kW
SGD7S-550AM0A000F50 7.5kW
SGD7S-590AM0A000F50 11kW
SGD7S-780AM0A000F50 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 400V Input

Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S
SGD7S-1R9DM0B000F50 500W
SGD7S-3R5DM0B000F50 1.0kW
SGD7S-5R4DM0B000F50 1.5kW
SGD7S-8R4DM0B000F50 2.0kW
SGD7S-120DM0B000F50 3.0kW
SGD7S-170DM0B000F50 5.0kW
SGD7S-210DM0B000F50 6.0kW
SGD7S-260DM0B000F50 7.5kW
SGD7S-280DM0B000F50 11kW
SGD7S-370DM0B000F50 15kW

Biến tần SGD7S MP2600iec 100V Input

Mã hàng biến tần servo Công suất biến tần servo
SGD7SR70FE0A000300 50W
SGD7SR90FE0A000300 100W
SGD7S2R1FE0A000300 200W
SGD7S2R8FE0A000300 400W

Biến tần SGD7S MP2600iec 200V Input

Mã hàng Công suất biến tần servo
SGD7SR70AE0A000300 50W
SGD7SR90AE0A000300 100W
SGD7S1R6AE0A000300 200W
SGD7S2R8AE0A000300 400W
SGD7S3R8AE0A000300 500W
SGD7S5R5AE0A000300 750W
SGD7S7R6AE0A000300 1.0kW
SGD7S120AE0A000300 1.5kW
SGD7S180AE0A000300 2.0kW
SGD7S200AE0A000300 3.0kW
SGD7S330AE0A000300 5.0kW
SGD7S470AE0A000300 6.0kW
SGD7S550AE0A000300 7.5kW
SGD7S590AE0A000300 11kW
SGD7S780AE0A000300 15kW

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 100V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-R70FQ0A000F51 50W
SGD7S-R90FQ0A000F51 100W
SGD7S-2R1FQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8FQ0A000F51 400W

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 200V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-R70AQ0A000F51 50W
SGD7S-R90AQ0A000F51 100W
SGD7S-1R6AQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8AQ0A000F51 400W
SGD7S-3R8AQ0A000F51 500W
SGD7S-5R5AQ0A000F51 750W
SGD7S-7R6AQ0A000F51 1.0kW
SGD7S-120AQ0A000F51 1.5kW
SGD7S-180AQ0A000F51 2.0kW
SGD7S-200AQ0A000F51 3.0kW
SGD7S-330AQ0A000F51 5.0kW
SGD7S-470AQ0A000F51 6.0kW
SGD7S-550AQ0A000F51 7.5kW
SGD7S-590AQ0A000F51 11kW
SGD7S-780AQ0A000F51 15kW

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 400V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DQ0B000F51 500W
SGD7S-3R5DQ0B000F51 1.0kW
SGD7S-5R4DQ0B000F51 1.5kW
SGD7S-8R4DQ0B000F51 2.0kW
SGD7S-120DQ0B000F51 3.0kW
SGD7S-170DQ0B000F51 5.0kW
SGD7S-210DQ0B000F51 6.0kW
SGD7S-260DQ0B000F51 7.5kW
SGD7S-280DQ0B000F51 11kW
SGD7S-370DQ0B000F51 15kW

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 100V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-R70FQ0A000F51 50W
SGD7S-R90FQ0A000F51 100W
SGD7S-2R1FQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8FQ0A000F51 400W

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 200V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-R70AQ0A000F51 50W
SGD7S-R90AQ0A000F51 100W
SGD7S-1R6AQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8AQ0A000F51 400W
SGD7S-3R8AQ0A000F51 500W
SGD7S-5R5AQ0A000F51 750W
SGD7S-7R6AQ0A000F51 1.0kW
SGD7S-120AQ0A000F51 1.5kW
SGD7S-180AQ0A000F51 2.0kW
SGD7S-200AQ0A000F51 3.0kW
SGD7S-330AQ0A000F51 5.0kW
SGD7S-470AQ0A000F51 6.0kW
SGD7S-550AQ0A000F51 7.5kW
SGD7S-590AQ0A000F51 11kW
SGD7S-780AQ0A000F51 15kW

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 400V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DR0B000F51 500W
SGD7S-3R5DR0B000F51 1.0kW
SGD7S-5R4DR0B000F51 1.5kW
SGD7S-8R4DR0B000F51 2.0kW
SGD7S-120DR0B000F51 3.0kW
SGD7S-170DR0B000F51 5.0kW
SGD7S-210DR0B000F51 6.0kW
SGD7S-260DR0B000F51 7.5kW
SGD7S-280DR0B000F51 11kW
SGD7S-370DR0B000F51 15kW

Động cơ servo Yaskawa

Động cơ servo yaskawa SGM7A 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo Yaskawa Công suất Động cơ servo Yaskawa Lựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7A-A5A7D61 50W No Options
SGM7A-A5A7D6C 50W 24V Brake
SGM7A-A5A7D6E 50W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-A5A7D6S 50W Shaft Seal
SGM7A-01A7D61 100W No Options
SGM7A-01A7D6C 100W 24V Brake
SGM7A-01A7D6E 100W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-01A7D6S 100W Shaft Seal
SGM7A-C2A7D61 150W No Options
SGM7A-C2A7D6C 150W 24V Brake
SGM7A-C2A7D6E 150W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-C2A7D6S 150W Shaft Seal
SGM7A-02A7D61 200W No Options
SGM7A-02A7D6C 200W 24V Brake
SGM7A-02A7D6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02A7D6S 200W Shaft Seal
SGM7A-04A7D61 400W No Options
SGM7A-04A7D6C 400W 24V Brake
SGM7A-04A7D6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04A7D6S 400W Shaft Seal
SGM7A-06A7D61 600W No Options
SGM7A-06A7D61 600W 24V Brake
SGM7A-06A7D61 600W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-06A7D61 600W Shaft Seal
SGM7A-08A7D61 750W No Options
SGM7A-08A7D6C 750W 24V Brake
SGM7A-08A7D6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08A7D6S 750W Shaft Seal
SGM7A-10A7D61 1.0kW No Options
SGM7A-10A7D6C 1.0kW 24V Brake
SGM7A-10A7D6E 1.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10A7D6S 1.0kW Shaft Seal
SGM7A-15A7D61 1.5kW No Options
SGM7A-15A7D6C 1.5kW 24V Brake
SGM7A-15A7D6E 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15A7D6S 1.5kW Shaft Seal
SGM7A-20A7D61 2.0kW No Options
SGM7A-20A7D6C 2.0kW 24V Brake
SGM7A-20A7D6E 2.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20A7D6S 2.0kW Shaft Seal
SGM7A-25A7D61 2.5kW No Options
SGM7A-25A7D6C 2.5kW 24V Brake
SGM7A-25A7D6E 2.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25A7D6S 2.5kW Shaft Seal
SGM7A-30A7D61 3.0kW No Options
SGM7A-30A7D6C 3.0kW 24V Brake
SGM7A-30A7D6E 3.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30A7D6S 3.0kW Shaft Seal
SGM7A-40A7D61 4.0kW No Options
SGM7A-40A7D6C 4.0kW 24V Brake
SGM7A-40A7D6E 4.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40A7D6S 4.0kW Shaft Seal
SGM7A-50A7D61 5.0kW No Options
SGM7A-50A7D6C 5.0kW 24V Brake
SGM7A-50A7D6E 5.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50A7D6S 5.0kW Shaft Seal
SGM7A-70A7D6S 7.0kW No Options

Động cơ servo yaskawa SGM7A 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo Yaskawa Công suất Động cơ servo Yaskawa Lựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7A-02D7F61 200W No Options
SGM7A-02D7F6C 200W 24V Brake
SGM7A-02D7F6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02D7F6S 200W Shaft Seal
SGM7A-04D7F61 400W No Options
SGM7A-04D7F6C 400W 24V Brake
SGM7A-04D7F6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04D7F6S 400W Shaft Seal
SGM7A-08D7F61 750W No Options
SGM7A-08D7F6C 750W 24V Brake
SGM7A-08D7F6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08D7F6S 750W Shaft Seal
SGM7A-10D7F61 1.0kW No Options
SGM7A-10D7F6C 1.0kW 24V Brake
SGM7A-10D7F6E 1.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10D7F6S 1.0kW Shaft Seal
SGM7A-15D7F61 1.5kW No Options
SGM7A-15D7F6C 1.5kW 24V Brake
SGM7A-15D7F6E 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15D7F6S 1.5kW Shaft Seal
SGM7A-20D7F61 2.0kW No Options
SGM7A-20D7F6C 2.0kW 24V Brake
SGM7A-20D7F6E 2.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20D7F6S 2.0kW Shaft Seal
SGM7A-25D7F61 2.5kW No Options
SGM7A-25D7F6C 2.5kW 24V Brake
SGM7A-25D7F6E 2.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25D7F6S 2.5kW Shaft Seal
SGM7A-30D7F61 3.0kW No Options
SGM7A-30D7F6C 3.0kW 24V Brake
SGM7A-30D7F6E 3.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30D7F6S 3.0kW Shaft Seal
SGM7A-40D7F61 4Kw No Options
SGM7A-40D7F6C 4kW 24V Brake
SGM7A-40D7F6E 4kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40D7F6S 4kW Shaft Seal
SGM7A-50D7F61 5kW No Options
SGM7A-50D7F6C 5kW 24V Brake
SGM7A-50D7F6E 5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50D7F6S 5kW Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7G 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo Yaskawa Công suất Động cơ servo Yaskawa Lựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7G-03A7DK1 300W No Options
SGM7G-03A7DKC 300W 24V Brake
SGM7G-03A7DKE 300W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-03A7DKS 300W Shaft Seal
SGM7G-05A7D61 450W No Options
SGM7G-05A7D6C 450W 24V Brake
SGM7G-05A7D6E 450W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-05A7D6S 450W Shaft Seal
SGM7G-09A7DK1 850W No Options
SGM7G-09A7DKC 850W 24V Brake
SGM7G-09A7DKE 850W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-09A7DKS 850W Shaft Seal
SGM7G-13A7DK1 1.3kW No Options
SGM7G-13A7DKC 1.3kW 24V Brake
SGM7G-13A7DKE 1.3kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-13A7DKS 1.3kW Shaft Seal
SGM7G-20A7D61 2kW No Options
SGM7G-20A7D6C 2kW 24V Brake
SGM7G-20A7D6E 2kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-20A7D6S 2kW Shaft Seal
SGM7G-30A7D61 3kW No Options
SGM7G-30A7D6C 3kW 24V Brake
SGM7G-30A7D6E 3kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-30A7D6S 3kW Shaft Seal
SGM7G-44A7D61 4.4kW No Options
SGM7G-44A7D6C 4.4kW 24V Brake
SGM7G-44A7D6E 4.4kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-44A7D6S 4.4kW Shaft Seal
SGM7G-55A7D61 5.5kW No Options
SGM7G-55A7D6C 5.5kW 24V Brake
SGM7G-55A7D6E 5.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-55A7D6S 5.5kW Shaft Seal
SGM7G-75A7D61 7.5kW No Options
SGM7G-75A7D6C 7.5kW 24V Brake
SGM7G-75A7D6E 7.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-75A7D6S 7.5kW Shaft Seal
SGM7G-1AA7D61 11kW No Options
SGM7G-1AA7D6C 11kW 24V Brake
SGM7G-1AA7D6E 11kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1AA7D6S 11kW Shaft Seal
SGM7G-1EA7D61 15kW No Options
SGM7G-1EA7D6C 15kW 24V Brake
SGM7G-1EA7D6E 15kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1EA7D6S 15kW Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7G 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo Yaskawa Công suất Động cơ servo Yaskawa Lựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7G-05D7F61 450W No Options
SGM7G-05D7F6C 450W 24V Brake
SGM7G-05D7F6E 450W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-05D7F6S 450W Shaft Seal
SGM7G-09D7FK1 850W No Options
SGM7G-09D7FKC 850W 24V Brake
SGM7G-09D7FKE 850W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-09D7FKS 850W Shaft Seal
SGM7G-13D7FK1 1.3kW No Options
SGM7G-13D7FKC 1.3kW 24V Brake
SGM7G-13D7FKE 1.3kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-13D7FKS 1.3kW Shaft Seal
SGM7G-20D7F61 2.0kW No Options
SGM7G-20D7F6C 2.0kW 24V Brake
SGM7G-20D7F6E 2.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-20D7F6S 2.0kW Shaft Seal
SGM7G-30D7F61 3.0kW No Options
SGM7G-30D7F6C 3.0kW 24V Brake
SGM7G-30D7F6E 3.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-30D7F6S 3.0kW Shaft Seal
SGM7G-44D7F61 4.4kW No Options
SGM7G-44D7F6C 4.4kW 24V Brake
SGM7G-44D7F6E 4.4kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-44D7F6S 4.4kW Shaft Seal
SGM7G-55D7F61 5.5kW No Options
SGM7G-55D7F6C 5.5kW 24V Brake
SGM7G-55D7F6E 5.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-55D7F6S 5.5kW Shaft Seal
SGM7G-75D7F61 7.5kW No Options
SGM7G-75D7F6C 7.5kW 24V Brake
SGM7G-75D7F6E 7.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-75D7F6S 7.5kW Shaft Seal
SGM7G-1AD7F61 11kW No Options
SGM7G-1AD7F6C 11kW 24V Brake
SGM7G-1AD7F6E 11kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1AD7F6S 11kW Shaft Seal
SGM7G-1ED7F61 15kW No Options
SGM7G-1ED7F6C 15kW 24V Brake
SGM7G-1ED7F6E 15kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1ED7F6S 15kW Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7J 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo Yaskawa Công suất Động cơ servo Yaskawa Lựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7J-A5A7D61 50W No Options
SGM7J-A5A7D6C 50W 24V Brake
SGM7J-A5A7D6E 50W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-A5A7D6S 50W Shaft Seal
SGM7J-01A7D61 100W No Options
SGM7J-01A7D6C 100W 24V Brake
SGM7J-01A7D6E 100W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-01A7D6S 100W Shaft Seal
SGM7J-C2A7D61 150W No Options
SGM7J-C2A7D6C 150W 24V Brake
SGM7J-C2A7D6E 150W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-C2A7D6S 150W Shaft Seal
SGM7J-02A7D61 200W No Options
SGM7J-02A7D6C 200W 24V Brake
SGM7J-02A7D6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-02A7D6S 200W Shaft Seal
SGM7J-04A7D61 400W No Options
SGM7J-04A7D6C 400W 24V Brake
SGM7J-04A7D6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-04A7D6S 400W Shaft Seal
SGM7J-06A7D61 600W No Options
SGM7J-06A7D6C 600W 24V Brake
SGM7J-06A7D6E 600W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-06A7D6S 600W Shaft Seal
SGM7J-08A7D61 750W No Options
SGM7J-08A7D6C 750W 24V Brake
SGM7J-08A7D6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-08A7D6S 750W Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7J 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo Yaskawa Công suất Động cơ servo Yaskawa Lựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7J-02D7F61 200W No Options
SGM7J-02D7F6C 200W 24V Brake
SGM7J-02D7F6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-02D7F6S 200W Shaft Seal
SGM7J-04D7F61 400W No Options
SGM7J-04D7F6C 400W 24V Brake
SGM7J-04D7F6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-04D7F6S 400W Shaft Seal
SGM7J-08D7F61 750W No Options
SGM7J-08D7F6C 750W 24V Brake
SGM7J-08D7F6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-08D7F6S 750W Shaft Seal
SGM7J-15D7F61 1.5kW No Options
SGM7J-15D7F6C 1.5kW 24V Brake
SGM7J-15D7F6E 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-15D7F6S 1.5kW Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7P 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo Yaskawa Công suất Động cơ servo Yaskawa Lựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7P-01A7J61 100W No Options
SGM7P-01A7J6C 100W 24V Brake
SGM7P-01A7J6E 100W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-01A7J6S 100W Shaft Seal
SGM7P-02A7J61 200W No Options
SGM7P-02A7J6C 200W 24V Brake
SGM7P-02A7J6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-02A7J6S 200W Shaft Seal
SGM7P-04A7J61 400W No Options
SGM7P-04A7J6C 400W 24V Brake
SGM7P-04A7J6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-04A7J6S 400W Shaft Seal
SGM7P-08A7E61D 800W No Options
SGM7P-08A7E6CD 800W 24V Brake
SGM7P-08A7E6ED 800W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-08A7E6SD 800W Shaft Seal
SGM7P-15A7E61D 1.5kW No Options
SGM7P-15A7E6CD 1.5kW 24V Brake
SGM7P-15A7E6ED 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-15A7E6SD 1.5kW Shaft Seal

Giới thiệu chung

 • Biến Tần Yaskawa V1000 là dòng biến tần có thiết kế nhỏ gọn, cài đặt thông số dễ dàng
 • Hoạt động ổn định và tin cậy, hiệu suất cao.
 • Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL).

Tính năng nổi bật

Biến tần yaskawa V1000 Cải tiến hơn!

 • Điều khiển Sensorless Vector cho motor PM (Permanent Magnet Motors)
 • Biến tần được tích hợp 02-trong-01.
 • Mo-ment xoắn lớn.
 • Tăng lực hãm trong khi giảm tốc.
 • Không xảy ra sự cố khi ngắt nguồn đột ngột.
 • Tùy chọn biến tần.
 • Chức năng bảo vệ cho môi trường làm việc khắc nghiệt.
 • Tiêu chuẩn RoHS.
 • Kết nối mạng toàn cầu.

Đơn giản hơn!

 • Hoạt động nhanh chống với bộ ứng dụng tích hợp sẵn.
 • Có thể cài đặt nhiều biến tần ngay một lúc với USB Copy Unit.
 • Thiết lập chương trình và bảo dưỡng thiết bị từ máy tính.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy.
 • Tuổi thọ thiết bị dài.
 • Kết nối đơn giản.
 • Màn hình điều khiển hiển thị đầy đủ.
 • Biến tần thiết kế nhỏ gọn nhất thế giới
 • Cho phép lắp đặt liền kề nhau “Side – By – Side”
 • Biến tần duy nhất tại Nhật Bản đạt tiêu chuẩn RoHs

Thông số kỹ thuật

 • Nguồn cung cấp: 3 pha  200 – 240V,  380 – 480V, 50/60 Hz.
 • Dải tần số ra: 0 –  400 Hz.
 • Khả năng quá tải 150% trong 60S,
 • Dải điều khiển  từ: 0 – 10V, 4 –  20 mA.
 • Dải công suất từ: 0.2 – 18.5 kW.
 • Chức năng vận hành:   Điều khiển đa tốc độ, Điều khiển AVR, PID, tự động reset khi có lỗi, tự động dò chức năng, kết nối truyền thông RS 485, có sẵn các bộ tham số chức năng cho từng ứng dụng cụ thể, chế độ tự động nhận dạng động cơ, kết nối truyền thông RS 485.
 • Bảo vệ quá áp, sụt áp, quá tải, nhiệt độ quá cao, lỗi CPU, lỗi bộ nhớ, chạm mát đầu ra khi cấp nguồn
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 20.

Ứng dụng

Biến Tần Yaskawa V1000 Dùng cho hệ thống nâng hạ, di chuyển cầu trục, động cơ bơm, quạt gió, máy đóng gói, băng tải, máy dệt, máy giặt, máy cuốn cáp…

Bảng chọn mã sản phẩm

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw) Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw)
Loại 3pha 220VAC
CIMR-VT2A0003 3.3 0.75 3.0 0.4
CIMR-VT2A0006 6.0 1.1 5.0 0.75
CIMR-VT2A0010 9.6 2.2 8.0 1.5
CIMR-VT2A0012 12.0 3.0 11.0 2.2
CIMR-VT2A0018 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT2A0018 11.1 5.5
Loại 3pha 380VAC
CIMR-VT4A0002 2.1 0.75 1.8 0.4
CIMR-VT4A0004 4.1 1.5 3.4 0.75
CIMR-VT4A0005 5.4 2.2 4.8 1.5
CIMR-VT4A0007 6.9 3.0 5.5 2.2
CIMR-VT4A0009 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT4A0011 11.1 5.5 9.2 3.7
CIMR-VT4A0018 17.5 7.5 14.8 5.5
CIMR-VT4A0023 23 11 18 7.5
CIMR-VT4A0031 31 15 24 11
CIMR-VT4A0038 38 18.5 31 15

See more product please click here

Yaskawa

Download

A1000 Drive Full: Technical Manual <== Download now