Biến tần Yaskawa E7E Drive Engineered

Mô tả

Ổ đĩa tùy chỉnh thiết kế đòi hỏi thời gian kỹ thuật bổ sung và được hỗ trợ thông qua các bản vẽ và tài liệu tùy chỉnh thiết kế. Các E7E có thể cung cấp các tính năng và tùy chọn cho các cấu hình không đạt tiêu chuẩn như 12-Pulse, 18-Pulse, dự phòng, vv

Nếu các tính năng tiêu chuẩn và tùy chọn tiêu chuẩn của E7, E7C, E7L hoặc E7B không hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật , Thiết kế Tuỳ chỉnh E7E.

Download

Catalog : Click here