Biến tần Yaskawa Narrow Bypass

Mô tả

E7N gói Bypass hẹp một phong cách 2-contactor bỏ qua với điều khiển touchpad HOA, cho phép động cơ hoạt động từ ổ đĩa hoặc qua đường. Điều này cho phép tiếp tục hoạt động ngay cả khi ổ E7 được vô hiệu hóa bởi lỗi hoặc ý định. Bảo trì ổ đĩa phải được trì hoãn cho đến khi đường dây điện thể được gỡ bỏ.

E7N một bao vây hẹp linh hoạt đáp ứng các yêu cầu không gian của người sử dụng cuối cùng và các OEM, nhưng sự linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các kỹ sư xác định thiết kế HVAC

Download

Technical manual :  Click here